Produktionsplanerare

Till fabriken i Närpes söker vi en produktionsplanerare.

Som vår produktionsplanerare ansvarar du för produktionsplaneringen mot företagets uppsatta och fastställda mål. Tjänsten är variationsrik och involverande där du samarbetar löpande med framför allt försäljning, produktion och inköp. Du har helhetsansvar för vår interna planering och skapar förutsättningar för ett jämnt och effektivt utnyttjande av inköp och produktionsflöde och att verksamheten kan leverera enligt åtagande.

Arbetsuppgifter:

  • Frisläppa tillverkningsorder samt planera dessa enligt befintlig kapacitet/beläggning.
  • Upprätthålla produktionsplan mot fastställda mål.
  • Medverka i förbättring och effektivisering av processer.

Tilläggsuppgifter ger Peter Backman 020-766 2243.
Sänd ansökan via rekryteringssidan.