UMPIKORIT

Korivalkoimassamme on kolme eri tuotetta: kevyteristeiset, FNA- ja FRC-korit.

Kevyteristeiset umpikorit soveltuvat kappaletavaran ja teollisuuden erilaisiin kuljetuksiin. FNA- ja FRC-korit ovat ATP-hyväksyttyjä lämpösäädeltyjä koreja. FNA on lämpösäädelty kori, jonka sisälampötila voi vaihdella 0°C:n ja +12°C:n välillä, FRC:n vastaavasti -20°C:n ja + 12°C:n välillä.

Rakennamme itse korirakenteiden alustarungot ja toimivuudeltaan erinomaiset sivuoviratkaisut ovat markkinoiden parhaita. Esim. Flexi-Track-sidonnan avulla kuorman sidonta on nopeaa ja tehokasta. Flexi-Track on suurelta osin integroitu korin rakenteisiin.

Kaikkiin koreihimme on saatavilla lastaus kahteen tasoon, Flexi-Floor- järjestelmä lisää korin käyttömahdollisuuksia.

FNA

Närkon FNA-koreissa on hyvä eristyskyky; ne on tarkoitettu tuoreiden elintarvikkeiden kuljetukseen lämpötilan ollessa  0°C ja +12°C välillä . Kuormatila voidaan jakaa eri lämpötilaosastoihin valinnaisten siirrettävien väliseinien avulla. FNA-korimme on kokonaisudessaan kustannustehokas ratkaisu.

FRC

Närkon FRC-koreissa on hyvä eristyskyky; ne on tarkoitettu tuoreiden elintarvikkeiden kuljetukseen lämpötilan ollessa  -20°C to + 12°C välillä . Kuormatila voidaan jakaa eri lämpötilaosastoihin valinnaisten siirrettävien väliseinien avulla. FRC-korimme on kokonaisudessaan kustannustehokas ratkaisu.

Kevyteristeiset korit

Kokosivun aukeavat kevyteristeiset korit ovat ollet Närkon tuotevalikoimassa 1970-luvun alusta asti.  Monipuoliset ja käyttövarmat Närko korit tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun erityisesti massa- ja kappaletavarakuljetuksiin.