Vårt skåpsortiment består av tre olika produkter: lättisolerade skåp, FNA och FRC.

Våra skåp byggs på egentillverkade chassin och är utrustade med marknadens bästa sidodörrar och funktionalitet. T.ex. det steglösa lastsäkringssystemet Flexi-Track möjliggör en snabb och välanpassad surrning av godset och är till stora delar integrerad i konstruktionen.

Närko erbjuder ett brett sortiment av flakvagnar och flakpåbyggnader.

Närkos chassier tillverkas, ytbehandlas och monteras från början till slut i en modern produktionslinje med höga kvalitetskrav. Vi erbjuder ett brett sortiment av välgenomtänkta lösningar som är speciellt avsedda för nordiska förhållanden.

Våra timmervagnar byggs i ett flertal olika modeller och till ett flertal olika ändamål från off road till längre transporter på belagda vägar.

I Närkos sortiment ingår även driftsäkra sidotippade bilpåbyggnader och släpvagnar främst för flis- och pelletstransport.

Närko är marknadsledare på Dolly i Norden. Vi erbjuder ett brett sortiment av Dolly för de nordiska länderna. Dessa består av lätta byggnationer med ett väl genomtänkt utförande till ett konkurrenskraftigt pris. Tack vare trafiken med modulkombinationer utgör Dollyn idag en av Närkos huvudprodukter.

After Sales Erbjudande

Reservdelsförsäljning

020 766 2222 / orderatnarko.fi

Tanka AdBlue hos oss!

fi

Facebook

Leverans av ett 4-axligt rullflakssläp för transport av två stycken 6,5m rullflak enligt standard SS 3021. Vagnen kommer att ingå i en 24m fordonskombination på det Norska vägnätet.

4-akselinen vaihtolavavaunu menossa toimitukseen. Vaunu on tarkoitettu kahden 6,5 m:n vaihtolavan kuljetukseen SS 3021 standardin mukaan. Vaunu on osaa 24-metristä ajoneuvoyhdistelmää, joka kulkee Norjan tieverkostossa.

#Närko #narko #makingtracks #leverans

fi

Facebook

Våra anställda är vår viktigaste resurs! ✨

Arbetsplatsens säkerhet är ett centralt tema i Närkos verksamhet. Dessutom är öppenhet, mångfald och acceptans för andra människor grundläggande förutsättningar för koncernens framgång. Det är därför självklart att ingen medarbetare skall diskrimineras eller behandlas annorlunda.

Framtida mål är att förbättra informationsflödet och genom det ytterligare öka personalens engagemang och trivsel.

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme! ✨

Työturvallisuus on keskeinen teema Närkon toiminnassa. Tämän lisäksi tärkeää Närkolla on avoimuus, monimuotoisuus ja toisten ihmisten hyväksyminen, jotka ovat konsernin menestyksen perusedellytyksiä. Siksi on itsestään selvää, että ketään työntekijää ei saa syrjiä tai kohdella eri tavalla.

Tulevaisuuden tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja siten lisätä työntekijöiden sitoutumista ja hyvinvointia.

#Närko #narko #teamnärko #personal #henkilöstö #välbefinnande #hyvinvointi

fi

Facebook

Närko följer med sin tid och utvecklar kontinuerligt sina produkter får att ha en lång livslängd och ett högt återförsäljningsvärde. Som en del i denna process ingår också en fortlöpande uppdatering av våra verktyg och vår maskinpark.

Närko on ajan hermoilla, kehittää jatkuvasti tuotteitaan, jotta niiden käyttöikä on pitkä ja jälleenmyyntiarvo hyvä. Osana tätä prosessia päivitämme myös jatkuvasti työkalujamme ja koneitamme.

#Närko #narko #teamnärko #makingtracks #verktyg

Försäljning

Släpvagnsförsäljning

020-766 2200