NÄRKOS POLICY

  • Kunden får ett sakligt bemötande och sådana produkter som Kunden förväntar sig.
  • Vi utvecklar vår verksamhet för att leverera tjänster och produkter av rätt kvalitet.
  • Vi söker kontinuerligt nya lösningar för att bli bättre.
  • Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan genom förebyggande åtgärder.
  • Vi använder naturresurser på ett skonsamt sätt för en hållbar utveckling.
  • Vi har som minimikrav att uppfylla alla lagar och andra krav, som berör vår verksamhet.
  • Vi arbetar systematiskt och målmedvetet för att vår arbetsmiljö skall vara trygg och säker.
  • Vi skall motverka all form av diskriminering.
  • Närkos medarbetare får inte erbjuda, ge, begära eller ta emot mutor.

  Närpes 23.10.2018

  Nicklas Pärus